BEDRIJFSLEIDER TOEKOMSTIG OPVOLGER

ONZE CLIËNT

Het bedrijf betreft een familiebedrijf opgericht in 1910. Men fabriceert in een klein team (7 personen) op bestelling gemaakte producten die worden toegepast in o.a. de transportsector. Naast toepassing van moderne machines en apparaten is er nog steeds sprake van het nodige handwerk. Het bedrijf is gevestigd in Breda.

Waarden en missie

 • Samenwerking: Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot betere prestaties.
 • Innovatie: Zonder innovatie geen toekomst.
 • Betrokkenheid: We zijn een familiebedrijf en willen dicht bij onze medewerkers en klanten staan. Zij bepalen in belangrijke mate het succes.
 • Maatwerk: Geen klant is hetzelfde, elke opdracht verdient alle aandacht.
 • Vakmanschap: We zijn een bedrijf met een lange traditie, vakmanschap en toewijding staan hoog in ons vaandel.
 • Kwaliteit: Alleen de beste producten zijn goed genoeg voor onze klanten, dankzij deze mentaliteit hebben wij een eersteklas reputatie bij onze klanten.

Dit is geen standaard vacature. De persoon (m/v) die we zoeken moet in de ideale situatie van vele markten thuis zijn; commercieel (maar geen ‘gladde’ verkoper), technisch inzicht (maar geen specialist), financieel inzicht (maar geen ‘boekhouder’), leider (maar geen dictator), communicator (maar geen ‘praatjesmaker’). Vooral zoeken we iemand die enthousiast en betrokken raakt van het runnen van een klein maar kerngezond bedrijf.

 • BEDRIJFSGERICHTE COMPETENTIES
 • Collegialiteit; In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.
 • Betrouwbaarheid; nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.
 • Energie; gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben.
 • Betrokkenheid; zich zonder direct persoonlijk voordeel in woord en daad inzetten voor het algemeen belang van de organisatie en de collega’s. Uit zich positief over de organisatie en haar doelstellingen.

FUNCTIEGERICHTE COMPETENTIES

 • Communicatie; Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
 • Zelfstandigheid; Zonder toezicht van leidinggevenden gedurende langere perioden effectief werkzaam kunnen zijn waarbij zowel productie als kwaliteit op niveau blijven; en waarbij ingeval van verstoringen of afwijkingen adequaat gehandeld wordt.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel; Zich bewust zijn van de effecten van zijn handelingen en de draagwijdte van zijn functie. Hier ook naar handelen zodanig dat primair in het belang van de organisatie wordt gehandeld.
 • Overtuigingskracht; Ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels daarmee instemmen.
 • Kwaliteitsgerichtheid; Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk, voortdurend verbeteringen nastreven.

Het ‘vak’ zal gaandeweg wel geleerd worden. Bij deze rol hoort natuurlijk dat inbreng van ideeën en vernieuwing gewenst is.

PROFIEL

De huidige directeur eigenaar is op zoek naar een enthousiaste bedrijfsleider die tevens belangstelling heeft om binnen niet al te lange termijn in te groeien als aandeelhouder/opvolger met als uiteindelijk doel de volledige overname van het bedrijf.

Reageer op deze vacature!