VERTEGENWOORDIGER

Toonaangevende leverancier van tuinbouwartikelen, is gevestigd in het zuiden van Nederland. Al meer dan 30 jaar levert het bedrijf een groot assortiment aan benodigdheden van topkwaliteit voor de professionele kweker.

Jaarlijks introduceren wij nieuwe of doorontwikkelde innovatieve producten. Het meedenken met de klant en het aanreiken van klantgerichte oplossingen staat hierbij voorop.  Het initiatief, of de vraag, voor het ontwikkelen van een nieuw product ligt vaak bij één of meerdere van onze klanten.

We zijn behalve in Nederland ook actief in diverse andere landen waaronder België, Duitsland, Engeland, Amerika, Canada, Noorwegen, Denemarken, Zweden, IJsland, Hongarije, Polen, Australië, Japan en sinds kort ook in Brazilië.

De cultuur van het bedrijf wordt gekenmerkt door een grote mate van vrijheid voor medewerkers. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en eigen initiatief. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat medewerkers ook verantwoordelijk zijn voor het behalen van hun resultaten. Collegialiteit en plezier in het werk staat hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend staat de klant voorop.

DE FUNCTIE: VERTEGENWOORDIGER WESTLAND/DE KRING

Taken en verantwoordelijkheden

Op hoofdlijnen:

 • Verkoop van het gehele assortiment binnen het werkgebied
 • Onderhouden van de relaties met bestaande klanten
 • Acquireren van nieuwe klantrelaties
 • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en trends in de markt
 • Mee reguleren van de beschikbare recycle stroom bij onze klanten

Resultaatgebieden

Relatiebeheer; Op een dusdanige manier de relatie met klanten onderhouden, dat zij graag zaken (blijven) doen met het bedrijf

Rapportage; Zorgdragen voor deugdelijke order- en klantadministratie, zodat directie, binnendienst en vertegenwoordiger altijd op de hoogte zijn van de stand van zaken betreffende klanten/orders.

Verkoop; Zo optimaal mogelijk omzet draaien met behoud van de gewenste marge; bewaken van het gehele transactieproces.

Advisering; Zorgdragen voor een hoog kennisniveau van betreffende sector en producten, zodat de klant zo goed mogelijk van advies kan worden voorzien.

Acquisitie; Binnenhalen van zoveel mogelijk klanten voor de lange termijn, zonder dat de contacten met de huidige klanten hier onder lijden.

Overleg; Op een dusdanig duidelijke manier communiceren richting klanten, leveranciers en collega’s dat fouten en misverstanden worden voorkomen.

KWALIFICATIE profiel

 • Je hebt een MBO/HBO werk en denk niveau.
 • Ervaring in een zelfstandige commerciële functie is een pré
 • Kennis van Microsoft Office en Microsoft Dynamics NAV
 • Ervaring in en kennis van de (glas)tuinbouw sector
 • Woonachtig in het werkgebied
 • In bezit van rijbewijs B

COMPETENTIEPROFIEL

BEDRIJFSGERICHTE competenties:

Collegialiteit: In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.

Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.

Samenwerken: actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen. 

Flexibiliteit: wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. 

Autonomie: Om kunnen gaan met vrijheid en daarbij zelf de eigen werkzaamheden effectief organiseren en de juiste prioriteiten stellen.

Stresstolerantie: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij piekbelasting, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij kalm en in proportie met het belang van de zaak reageren.

Functiegerichte competenties:

Verkoopvaardigheden: In staat zijn om een preferentie bij de klant te kweken voor de organisatie en tevens in staat om te komen tot een positieve afronding van de overeenkomst.

Optreden: Zichzelf in houding en gedrag zo presenteren dat de eerste indruk bij anderen positief is; deze indruk in bestendig respect of sympathie kunnen omzetten.

Communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

Adviesvaardigheden: Het vermogen om anderen raad te geven op basis van ervaring en/of deskundigheid zonder dat deze raad dwingend wordt opgelegd maar toch door de ander als waardevol wordt geaccepteerd.

Luisteren: belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie; aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners, op reacties ingaan en waar nodig kunnen doorvragen.

Initiatief: Kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

Verantwoordelijkheidsgevoel: Zich bewust zijn van de effecten van zijn/haar handelen en de draagwijdte van zijn/haar functie. Primair wordt in het belang van de organisatie gehandeld.

Plannen: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Zelfstandigheid: Zonder toezicht van leidinggevenden gedurende langere perioden effectief werkzaam kunnen zijn waarbij zowel productie als kwaliteit op niveau blijven; en waarbij ingeval van verstoringen of afwijkingen adequaat gehandeld wordt.

AANBOD

 • Marktconform salaris
 • Premievrij pensioen
 • Auto van de zaak
 • Plezierige collegiale werksfeer
 • Ruimte voor eigen initiatieven

Reageer op deze vacature!